Taki Da

Restaurant Meat
Shchekavytska St, 29, Kyiv, Ukraine, 04071
+380-672188416