Hevron

Restaurant Bakery Meat Kosher by Rabbi Shlomo Beksht
Rishelievska Street, 30, Odesa, Одеська, Ukraine, 65000
+380487717272

ב"חברון" תוכלו ליהנות ממגוון מנות יהודיות מקומיות, כגון: סטייק, עוף, מרק בורשט, מרק עוף עם קרעפלך, לטקעס ועוד.