קינג דיוויד פראג Kosher Hotel Lemehadrin

User Rating:
כשרות: Jewish Community Kosher Prague Rabbi Eliyau Rotenberg
התאמה לשבת: מיחמי שבת, מעלית שבת, מפתח רגיל לחדר

Join our Faceboog Group